chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Hỏi đáp

FAQ

Các yêu cầu hệ thống để chạy myViewBoard for Windows là gì?
Dưới đây là các yêu cầu hệ thống của chúng tôi đối với myViewBoard trên Windows:   Yêu cầu tối thiểu của hệ thống myViewBoard Bộ xử lý: CPU Intel Core i...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:35 CH
Làm cách nào để tích hợp myViewBoard với Google Classroom?
Nếu bạn cần làm việc với Google Classroom, hãy sử dụng myViewBoard Classroom. Để truy cập myViewBoard Classroom, đăng nhập vào myviewboard.com và nhấp vào l...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:48 CH
Màn hình của tôi vẫn hiện ở màn hình đăng nhập sau khi tôi đăng nhập vào myViewBoard.com
Nguyên nhân của hiện tượng này là do:   1, Bạn có thể gặp vấn đề kết nối với internet. Hãy kiểm tra lại kết nối Internet của bạn và thử kết nối lại.   2...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:54 CH
Làm thế nào để chuyển đổi định dạng tập tin
1.Chọn mục Chuyển đổi định dạng tệp tin trên giao diện myViewBoard:   2. Tải lên tệp tin của bạn (các định dạng tệp tin được chấp nhận: .flipchart, .note...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:56 CH
Trình duyệt web nào phù hợp nhất để chạy myViewBoard.com?
Bạn nên sử dụng Trình duyệt Google Chrome với myViewBoard.com vì hầu hết các tính năng chỉ khả dụng trên trên trình duyệt Chrome.
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:57 CH
Những cổng nào được yêu cầu phải mở trong tường lửa của bạn để sử dụng hệ sinh thái myViewBoard?
Để truy cập chính xác hệ sinh thái myViewBoard (bao gồm các ứng dụng quản lý) trên mạng của bạn, hãy yêu cầu bộ phận CNTT của bạn mở các cổng sau:   1. Cổ...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 10:26 SA