1.Chọn mục Chuyển đổi định dạng tệp tin trên giao diện myViewBoard:

 

2. Tải lên tệp tin của bạn (các định dạng tệp tin được chấp nhận: .flipchart, .notebook ,. Enb)

        

 

 

LƯU Ý:  

1. Flash và hình ảnh động sẽ không được chuyển đổi.

2. Các tính năng độc quyền từ SMART sẽ không được chuyển đổi.

3. Thời gian để chuyển đổi các tệp tin là khác nhau, tùy thuộc vào độ phức tạp.
Sau khi hoàn thành chuyển đổi, bạn sẽ nhận được email để tải tệp tin đã được chuyển đổi.