Vui lòng tham khảo các cách sau đây để xem phim trên Netflix với M1+:


KẾT NỐI CÓ DÂY:

 

*LƯU Ý: Hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị trước khi mua có các phụ kiện sau không.

  • Thiết bị iOS:
     
    Kết nối thiết bị của bạn với M1 + bằng cáp hoặc bộ chuyển đổi "Lightning sang HDMI" được ủy quyền bởi Apple Inc. 
  • Thiết bị Android:
    Kết nối thiết bị của bạn với M1 + bằng cáp chuyển đổi *USB-C sang HDMI hoặc *USB-C sang USB-C hoặc bộ chuyển đổi được nhà sản xuất thiết bị của bạn cho phép.

*LƯU Ý: Một số thiết bị Android có phiên bản USB cũ hơn không hỗ trợ truyền phát âm thanh và video qua USB-C. Do đó, cần đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ chế độ truyền phát video qua USB-C.

 

KẾT NỐI KHÔNG DÂY: