chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Mẹo & thủ thuật

Tips & Tricks

Tôi không tìm thấy biểu tượng chia sẻ mã QR?
  Vui lòng kiểm tra lại ổ đĩa đám mây mặc định của bạn được liên kết với myViewBoard.com.   Kết nối ổ đĩa đám mây có thể bị mất và yêu cầu người dùng t...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:33 CH
Tìm hiểu về các công cụ viết
Bạn có thể chọn 7 công cụ viết khác nhau:   Pen Brush  Highlighter  Laser Pointer Shape Pen Magic Line Pen ...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 2:06 CH
Nhập và viết bằng công cụ văn bản Text Tool
1, Về công cụ văn bản Text Tool:     Chữ văn bản Chữ viết tay   2, Sử dụng công cụ văn bản Text Tool: Bấm vào biểu tượng văn bản Chạm ...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:49 CH
Xóa bằng công cụ xóa Eraser Tool
1, Về công cụ xóa Eraser Tool:   Xóa Xóa vùng được chọn Xóa khung vẽ Canvas   2, Sử dụng chức năng xóa: Nhấp vào công cụ xóa Eraser...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:55 CH