1, Về công cụ văn bản Text Tool:

 

 

Chữ văn bản

Chữ viết tay

 

2, Sử dụng công cụ văn bản Text Tool:

Bấm vào biểu tượng văn bản

Chạm hai lần và chuyển sang chế độ viết

 

Bạn có thể xem hướng dẫn bằng video để tìm hiểu thêm về cách sử dụng công cụ văn bản Text Tool:

https://youtu.be/qwIm8d-2UmY

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập myViewBoard Wiki:
 https://wiki.myviewboard.com/Text/Handwriting