1, Về công cụ xóa Eraser Tool:

 

Xóa

Xóa vùng được chọn

Xóa khung vẽ Canvas

 

2, Sử dụng chức năng xóa:

Nhấp vào công cụ xóa Eraser Tool trên thanh công cụ bảng trắng

Hộp công cụ xóa Eraser Tool sẽ xuất hiện

Lựa chọn công cụ xóa phù hợp
 

Tham khảo thêm hướng dẫn bằng video:

https://youtu.be/r1EZ2XbdMLM

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập myViewBoard Wiki:
https://wiki.myviewboard.com/Eraser