Vui lòng kiểm tra lại ổ đĩa đám mây mặc định của bạn được liên kết với myViewBoard.com.

 

Kết nối ổ đĩa đám mây có thể bị mất và yêu cầu người dùng thiết lập lại kết nối.

 

Nếu bạn chưa kết nối bất kỳ ổ đĩa đám mây nào, vui lòng làm theo các bước dưới đây:
 1. Truy cập www.myviewboard.com.

2. Vui lòng liên kết một ổ đĩa đám mây mặc định trong phần mềm myViewBoard - FollowMe AI.

 

 

3. Trong phần mềm tích hợp đám mây “Cloud Integration”, hãy chọn một dịch vụ từ danh sách lưu trữ đám mây “Cloud Storage” để liên kết và đặt làm bộ nhớ đám mây mặc định của bạn.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
 https://wiki.myviewboard.com/File_Management