chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Câu hỏi thường gặp

general questions

Không tìm thấy Google Play store trên màn hình tương tác IFP?
Dòng sản phẩm màn hình tương tác IFP không có trên cửa hàng Google Play và không thể cài đặt. Điều này là do dòng sản phẩm IFP không được chứng nhận GMS, do...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 tại 11:49 SA
Sự khác biệt giữa Active HDMI và HDMI thụ động là gì?
- Không có HDMI chủ động hoặc thụ động trong thông số kỹ thuật thử nghiệm. Những điều khoản này áp dụng cho cáp. Cáp hoạt động có thiết bị điện tử tích hợp ...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 tại 11:31 SA