chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Câu hỏi thường gặp

general questions

Sự khác biệt giữa Active HDMI và HDMI thụ động là gì?
- Không có HDMI chủ động hoặc thụ động trong thông số kỹ thuật thử nghiệm. Những điều khoản này áp dụng cho cáp. Cáp hoạt động có thiết bị điện tử tích hợp ...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 11:31 AM