Dòng sản phẩm màn hình tương tác IFP không có trên cửa hàng Google Play và không thể cài đặt. Điều này là do dòng sản phẩm IFP không được chứng nhận GMS, do đó nó sẽ không hỗ trợ các dịch vụ của Google.


Tuy nhiên, với dòng sản phẩm màn hình tương tác IFP, bạn có thể cài đặt các tệp APK (ứng dụng) theo cách thủ công bằng cách:


 

1. Truy cập Settings à Security:


 


 

2. Để cho phép các tệp APK từ các nguồn không xác định, hãy chọn chuyển đổi để bật chức năng. Một thông báo xác nhận bật lên sẽ xuất hiện, chọn OK.


 

 

 

3. Bây giờ bạn có thể tải tệp APK vào ổ USB, chọn cài đặt từ bộ lưu trữ install from storage và chọn tệp APK.
 

LƯU Ý: Chúng tôi không đảm bảo tính tương thích hoặc hỗ trợ các ứng dụng khác trên dòng IFP bên cạnh các ứng dụng được tải sẵn của chúng tôi.