- Không có HDMI chủ động hoặc thụ động trong thông số kỹ thuật thử nghiệm. Những điều khoản này áp dụng cho cáp. Cáp hoạt động có thiết bị điện tử tích hợp để cho phép chạy dây cáp dài và thông thường, các loại cáp này yêu cầu nguồn điện. Các cáp này sử dụng các thiết bị điện tử hoạt động để giúp đẩy tín hiệu xa hơn các cáp thụ động thông thường.