Cài đặt trình điều khiển Windows 10
- ViewSonic là màn hình cắm và chạy nên không yêu cầu cài đặt trình điều khiển Windows 10.

- Hệ điều hành Windows 10 sẽ tự động nhận thông tin EDID được lưu trong màn hình và cài đặt trình điều khiển Màn hình PNP chung để kích hoạt khả năng phân giải đầy đ..

 - Trình điều khiển Card đồ họa cũng có thể là một vấn đề.

Hãy chắc chắn rằng bạn có đã cập nhật trình điều khiển mới nhất cho card màn hình.

 

Kiểm tra bên dưới để biết thêm chi tiết:
- Để xác nhận rằng trình điều khiển Windows 10 đã được cài đặt chính xác, hãy kiểm tra trình quản lý thiết bị, độ phân giải màn hình và chức năng cảm ứng (nếu được trang bị).

Quản lý thiết bị
 - Windows 10 sẽ nhận dạng và liệt kê "Generic PNP Monitor" trong Trình quản lý thiết bị. (Hình 1)


Để kiểm tra trình quản lý thiết bị, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào nút Start Menu ở góc dưới bên trái, sau đó nhấp chuột phải vào File Explorer và chọn Manage.

2. Chọn Device Manager từ lề bên trái. Cuộn xuống cho đến khi bạn thấy Monitors, sau đó bấm vào mũi tên để mở rộng. Bạn sẽ thấy Generic PNP Monitor chung là một trong những mục được liệt kê.

3. Windows 10 sẽ chỉ hiển thị tham chiếu đến "Generic PnP Monitor" trong tab màn hình và dưới trình quản lý thiết bị.

 

Trình điều khiển card màn hình

Kiểm tra Trình quản lý thiết bị để biết sự cố với trình điều khiển thẻ card màn hình. Trình điều khiển card màn hình cũng phải được cập nhật để tương thích với Windows 10 để có được chức năng đầy đủ từ màn hình. Nếu có dấu chấm than màu vàng trong phần bộ điều hợp hiển thị hoặc nếu có trình điều khiển hiển thị chung được tải, màn hình có thể không hiển thị độ phân giải chính xác hoặc màn hình sẽ không được xem là màn hình phụ. Một thông báo như bên dưới cũng có thể xuất hiện trong hoặc sau khi cập nhật lên Windows 10. Hình ảnh bên dưới hiển thị thẻ video NVIDIA nhưng sự cố có thể xảy ra với bất kỳ thẻ video nào không cập nhật trình điều khiển Windows 10. Trong trường hợp này, trình điều khiển cho thẻ video hệ thống phải được cập nhật. Trình điều khiển có thể được tìm thấy từ nhà sản xuất máy tính hoặc trang web sản xuất bộ điều hợp video.

 

 

Độ phân giải màn hình
Máy tính có cho phép màn hình native/prime trong thuộc tính hiển thị không?
 Để kiểm tra Thuộc tính hiển thị, hãy làm theo các bước sau: (Hình 2)

1. Nhấp chuột phải vào một chỗ trống trên màn hình nền và chọn Properties

2. Chọn cài đặt hiển thị Display Settings, sau đó cài đặt hiển thị nâng cao Advanced display settings.

3. Kiểm tra cài đặt độ phân giải và đảm bảo rằng độ phân giải tối đa cho màn hình được liệt kê và được đánh dấu là (recommended).

4. Chọn/ Bấm vào Desktop à Display Settings

 

 

Tính năng cảm ứng:
- Nếu bạn có màn hình cảm ứng, tính năng cảm ứng có hoạt động không?
- Nếu hệ thống có các cài đặt này thì máy tính đã đọc chính xác EDID màn hình và không cần cài đặt thêm.