- Điều này xảy ra khi độ phân giải màn hình được đặt cao hơn mức mà màn hình có thể hiển thị. 

 

- Ví dụ: nếu màn hình hỗ trợ độ phân giải lên tới 1080x1920 và card màn hình cho phép lên tới 2460x1440, đặt độ phân giải ở mức cao nhất sẽ hiển thị lỗi. 

 

- Một lý do khác khiến lỗi này có thể xuất hiện là khi tốc độ làm mới được chọn cao hơn mức mà màn hình hỗ trợ. 

 

- Màn hình không thể "đồng bộ hóa" với card màn hình, do đó màn hình hiển thị lỗi "Out of Range".

 

- Ngoài ra, nếu độ phân giải được đặt ở mức hợp lý, hãy đảm bảo rằng màn hình được kết nối bằng mọi phương pháp.

 

- Nếu thông báo đang hiển thị trên màn hình phụ, chỉ cần chuyển đến thuộc tính Hiển thị của Windows và thay đổi cài đặt độ phân giải của màn hình phụ thành cài đặt thấp hơn cho đến khi hình ảnh được hiển thị. 

 

- Nên sử dụng độ phân giải gốc của màn hình.

 

Cách thay đổi độ phận giải màn hình:

 

1. Mở độ phân giải màn hình Screen Resolution bằng cách nhấp vào nút Start, chọn Control Panel và phía dưới Appearance and Personalization bạn hãy chọn Adjust Screen Resolution.

 

2. Nhấp vào danh sách độ phận giải Resolution được liệt kê, chọn độ phận giải và nhấp vào Apply.

 

  • Chọn Keep để sử dụng độ phận giải mới, hoặc chọn Revert để quay trở lại độ phận giải cũ.
  • Nếu thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình chính khi khởi động Windows, hãy thử khởi động vào chế độ an toàn Safe Mode để thay đổi cài đặt hiển thị. Giữ phím F8 trong khi máy tính khởi động và chọn chế độ an toan Safe Mode từ danh sách các tùy chọn xuất hiện trên màn hình. Điều này sẽ buộc màn hình phải có độ phân giải đủ thấp để nó hoạt động.
  • Trên máy Mac, giữ phím Shift trong khi khởi động lên để bắt đầu tắt tiện ích mở rộng.