Có 3 cách để chiếu từ iPad, iPhone (iPhone 4 trở lên) hoặc iTouch (Thế hệ thứ 4 trở lên):

  1. Sử dụng ứng dụng vPresenter (có sẵn thông qua cửa hàng ứng dụng Apple iTunes).  
  2. Sử dụng bộ chuyển đổi VGA / USB hoặc HDMI để kết nối thiết bị của bạn với máy chiếu Viewsonic.
  3. Sử dụng AirPlay Mirroring để chiếu không dây đến thiết bị Apple TV (nhấn để xem các yêu cầu).

 

Để sử dụng AirPlay:

Nhấn đúp vào nút Home ở dưới cùng của iPad hoặc iPhone của bạn, cuộn toàn bộ sang phải, chọn cài đặt AirPlay và chọn thiết bị bạn muốn chiếu (Lưu ý: Các thiết bị được kết nối AirPlay và iPad hoặc iPhone của bạn đều sử dụng chung một mạng internet).