Windows sẽ tự động phát hiện và thiết lập cấu hình để bạn có thể sử dụng 2 màn hình cùng lúc.

Phần cứng yêu cầu:

1. Hệ điều hành Windows 7 trở lên.
2. Card màn hình phải hơn 2 cổng kết nối.
3. Có hai màn hình trở lên.


Kết nối màn hình đầu tiên với máy tính. Màn hình này sẽ được coi là màn hình Chính và được đánh dấu là màn hình 1. Sau đó, kết nối màn hình thứ hai với máy tính. Đảm bảo rằng các nguồn của màn hình trùng khớp với kết nối vật lý của thiết bị. Windows sẽ tự động tải trình điều khiển và hiển thị hình ảnh trên tất cả các màn hình khi nó kết thúc.

 

Cách cài đặt thủ công cho màn hình được kết nối có thể được thực hiện bằng các bước bên dưới:

1. Nhấp chuột phải vào một vùng trống trên màn hình của bạn, rồi bấm độ phân giải Screen Resolution.

2. Chọn vào Multiple Displays, và sau đó chọn Extend These Display hoặc Duplicate These Displays.

Nếu bạn không thể thấy (các) màn hình bổ sung được liệt kê, bấm Detect. Nếu máy tính vẫn không nhận, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn và lặp lại bước 1 và 2.

 

Tùy chọn cho cài đặt

1. Duplicate these displays: Cài đặt này sẽ nhân đôi hình ảnh màn hình máy tính xách tay của bạn trên cả hai màn hình dựa trên màn hình với độ phân giải thấp hơn.

2. Extend these displays: Cài đặt này cho phép bạn di chuyển một cửa sổ từ màn hình này sang màn hình khác bằng cách nhấp vào thanh tiêu đề của cửa sổ và kéo cửa sổ đến một vị trí mới.

3. Show desktop only on 1: Cài đặt này thường được chọn khi máy tính xách tay của bạn được sử dụng làm máy tính để bàn để bạn có thể tận hưởng độ phân giải cao hơn của màn hình ngoài lớn.

Nhấp vào Identify Monitors để xem màn hình nào là số 1 và số 2; sau đó kéo các biểu tượng màn hình để sắp xếp lại vị trí của chúng để phù hợp với thiết lập vật lý mà bạn đã chọn.

4. Bấm chọn Resolution ở menu thả xuống, và chọn độ phân giải sau đó bấm OK.

5. Nếu cài đặt mới tương thích, màn hình máy tính của bạn sẽ xuất hiện lại với cài đặt mới. Để thay đổi cài đặt độ phân giải màn hình trở lại cài đặt trước đó, nhấn và giữ phím Logo Windows và nhấn phím P để chỉ thay đổi chế độ sang máy tính. Bấm Yes nếu bạn muốn sử dụng.

6. Khởi động lại máy tính của bạn để đảm bảo rằng các thay đổi được lưu.