chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Màn hình tương tác

Interactive Flat Panel

Tôi có thể sử dụng điều khiển từ xa để dừng hình IFP7550 không?
- Bạn có thể nhấn nút S.MODE trên điều khiển từ xa để dừng màn hình.      
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 11:47 AM
Tôi có thể làm gì khi thấy thông báo Sử dụng kết hợp khóa để mở khóa?
- Bạn có thể nhấn nút điều khiển phía trước màn hình theo trình tự:  “SETTING” “VOL+” “VOL-“ “VOL+” “VOL-“
Mon, 27 Tháng 4, 2020 at 11:17 AM
Làm thế nào để tắt chế độ tiết kiệm ECO Mode trên màn hình tương tác IFP XX50-2?
Để tắt Chế độ ECO trên IFP XX50-2:   1. Nhập menu Cài đặt Android (sử dụng nút cài đặt trên thiết bị hoặc nhấn Menu trên điều khiển từ xa); nếu bạn sử dụn...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 11:44 AM