Để tắt Chế độ ECO trên IFP XX50-2:

 

1. Nhập menu Cài đặt Android (sử dụng nút cài đặt trên thiết bị hoặc nhấn Menu trên điều khiển từ xa); nếu bạn sử dụng nút cài đặt trên thiết bị bạn sẽ cần nhấp vào biểu tượng bên dưới:

 


 

2. Sau đó chọn Other Settings.
 


 


 

3. Chọn On hoặc Off.