chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Màn hình tương tác

Interactive Flat Panel

Tôi có thể làm gì khi thấy thông báo Sử dụng kết hợp khóa để mở khóa?
- Bạn có thể nhấn nút điều khiển phía trước màn hình theo trình tự:  “SETTING” “VOL+” “VOL-“ “VOL+” “VOL-“
Mon, 27 Tháng 4, 2020 tại 11:17 SA
Làm thế nào để tắt chế độ tiết kiệm ECO Mode trên màn hình tương tác IFP XX50-2?
Để tắt Chế độ ECO trên IFP XX50-2:   1. Nhập menu Cài đặt Android (sử dụng nút cài đặt trên thiết bị hoặc nhấn Menu trên điều khiển từ xa); nếu bạn sử dụn...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 tại 11:44 SA