1. Vui lòng kiểm tra và đảm bảo nguồn đầu vào chính xác được chọn.

 

2. Chú ý phận biệt khi cắm cổng kết HDMI 2.0 và HDMI 1.4 vì nó có thể dẫn đến màn hình đen.

 

3. Nếu laptop Windows được kết nối, bấm "Windows Key + P" và đảm bảo cài đặt Project nằm trên bản sao Duplicate hoặc mở rộng Extend.

 

4. Cáp HDMI hoặc VGA bị lỗi cũng có thể gây ra sự cố tín hiệu như vậy.