- ViewSonic tích hợp sẵn các chế độ cài đặt màu tham khảo ViewMode để tinh chỉnh các tham số hiển thị cho mục đích hoặc ứng dụng khác nhau.

 

- Trong các chế độ đặt trước này, hầu hết các chức năng OSD đều cố định nhưng không thể điều chỉnh.