chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Ứng dụng AirPlay

AirPlay application

Tôi có thể sử dụng Airplay để truyền phát màn hình ViewBoard trên mạng được không?
- Có, vui lòng sử dụng vCastSender iOS và nhập mã PIN kết nối trên màn hình.   - Sau đó, trên thiết bị iOS, mở trung tâm điều khiển Control Center và chạm...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 tại 11:34 SA