chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Kết nối và hợp tác

Connect and Collaborate

ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG NGAY HÔM NAY!
Đăng ký       https://youtu.be/q3rG7OoeJuI   myViewboard for Windows       https://youtu.be/f1PAshapzgE   Xác thực đám mây       https://youtu....
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:44 CH
Bảng trắng kỹ thuật số trong đám mây
https://youtu.be/D5kBzh0x9po   Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập myViewBoard Wiki: https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:53 CH
Làm thế nào điều khiển máy chủ từ xa bằng trình duyệt của bạn
https://youtu.be/7of_QMyqQEE   Hoặc để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập myViewBoard Wiki: https://wiki.myviewboard.com/Casting
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:58 CH
Làm cách nào để sử dụng myViewBoard Cast in / Cast out?
Video hướng dẫn sử dụng chức năng Cast in: https://youtu.be/DNft8UkiaCY   Video hướng dẫn sử dụng chức năng Cast out: https://youtu.be/nC_D7F1klFg   Đ...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:37 CH
Làm thế nào để chia sẻ màn hình của tôi với tư cách là máy chủ?
Hãy chắc chắn rằng chức năng trình chiếu của bạn được bật.   Chia sẻ màn hình với tư cách là máy chủ được gọi là Cast out. Xem thêm về Cast in/Cast out. ...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:47 CH
Làm cách nào để sử dụng Chức năng Throw của myViewBoard trên thiết bị của bạn?
\ Chức năng Throw có thể được thực hiện trên 3 thiết bị khác nhau: Trình duyệt Chrome, Android, iOS. Sử dụng tính năng Throw trên trình duyệt Chrome: Mở...
Thu, 16 Tháng 4, 2020 tại 1:42 CH