\

Chức năng Throw có thể được thực hiện trên 3 thiết bị khác nhau: Trình duyệt Chrome, Android, iOS.


Sử dụng tính năng Throw trên trình duyệt Chrome:

Mở Chrome và đăng nhập vào myViewBoard.com

Chọn để sử dụng chức năng Throw.

Điền tên máy chủ ViewBoard.

Nhấp vào  để tải tệp tin lên.

Bây giờ bạn có thể sử dụng chức năng Throw trên myViewBoard.

 

  • Bạn cũng có thể xem hướng dẫn bằng video của chúng tôi:

      https://youtu.be/dny387FVQ1Q

 

  • Sử dụng tính năng Throw trên thiết bị Android của bạn::

      https://youtu.be/8SJ_3dbVzlQ

 

  • Sử dụng tính năng Throw trên thiết bị iOS:

      https://youtu.be/81b8ljFd7Qc

 

      Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập myViewBoard Wiki:
      https://wiki.myviewboard.com/Throw_Tool