Hãy chắc chắn rằng chức năng trình chiếu của bạn được bật.
 

Chia sẻ màn hình với tư cách là máy chủ được gọi là Cast out. Xem thêm về Cast in/Cast out.


 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập myViewBoard Wiki:
 https://wiki.myviewboard.com/Casting