Bản cập nhật Windows mới nhất đã khiến một số vấn đề với cài đặt độ phân giải màn hình bị mất, bạn có thể tham khảo các cách sau để khắc phục:

 

Bước 1: Cập nhật trình điều khiển Display Adapter từ Device Manager.

 1. Nhấn phím Windows + X ở màn hình nền.
 2. Chọn  Device Manager.
 3. Mở rộng Display Adapter.
 4. Ngay trên Display Adapter và chọn Update driver software.

Tham khảo bài viết để biết cách cài đặt trình điều khiển trong Windows 10: Hướng dẫn: Cài đặt và Cập nhật trình điều khiển trong Windows 10.

 

Bước 2: Vui lòng làm theo các bước dưới đây để thay đổi độ phân giải của màn hình và kiểm tra:

 1. Nhập Thay đổi độ phân giải màn hình Change screen resolution trong hộp tìm kiếm Search từ màn hình nền.
 2. Trong phần tìm kiếm Resolution chọn độ phân giải được đề xuất và nhấp vào Apply.
 3. Một cửa sổ bật lên thông báo "Keep these display settings", sau đó chọn Keep changes.

 

Nếu việc cập nhật Display Adapter không thành công, chúng tôi sẽ đưa trình điều khiển quay lại phiên bản trước.

Cập nhật trình điều khiển Display Adapter từ Device Manager.

 1. Nhấn phím Windows + Xmàn hình nền.
 2. Chọn  Device Manager.
 3. Mở rộng Display Adapter.
 4. Ngay trên Display Adapter và chọn Update driver software.
 5. Chọn Browse My Computer và nhấp để chọn từ danh sách trình điều khiển khả dụng.

Một danh sách các trình điều khiển sẽ xuất hiện, chọn một trình điều khiển có ngày trước khi cập nhật.