- Hiện tượng lưu ảnh màn hình là kết quả của một hình ảnh đứng yên khi hiển thị trong một thời gian dài. 

 

- Không giống như màn hình CRT, hiện tượng lưu ảnh trên màn hình máy tính có thể khắc phục được.

 

- Để khắc phục hiện tượng lưu ảnh, hãy tắt màn hình khi không sử dụng.


 - Để ngăn chặn hiện tượng lưu ảnh, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng màn hình chờ Screen Saver khi màn hình không được sử dụng.

 

- Hiện tượng lưu ảnh màn hình trên màn hình LCD có thể được khắc phục trong hầu hết các trường hợp và có thể dễ dàng ngăn chặn.

 

Các cách để ngăn chặn hiện tượng này:

1. Hẹn giờ tắt màn hình:

  • Tắt màn hình khi không sử dụng
  • Tắt màn hình trong khoảng thời gian 15” đến 30” để khắc phục tình trạng hiện tại. 
  • Bạn có thể thay đổi trong cài đặt Mac Energy Saver hoặc Windows Power Management.

 

2. Sử dụng tính năng màn hình chờ:

  • Tính năng này cũng sẽ giúp khắc phục hiện tượng lưu ảnh màn hình.

 

3. Xoay vòng hình ảnh nền trên máy tính để bàn:

  • Hình nền là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất cho hiện tượng lưu ảnh màn hình.
  • Bằng cách chuyển đổi nền mỗi ngày hoặc vài ngày sẽ làm giảm hiện tượng lưu ảnh này.

 

4. Tắt màn hình khi không sử dụng:

  • Đây là cách hiệu quả nhất để tránh hiện tượng lưu ảnh màn hình.