Nếu hình ảnh không toàn màn hình hoặc hình ảnh hơi quá lớn so với màn hình, hãy thử làm theo một vài cách sau đây:

 

1. Thay đổi tỷ lệ trên Display Settings:

Sử dụng phần mềm graphics adapter để thay đổi tùy chọn tỷ lệ hiển thị. Intel, AMD và NVidia sử dụng các phần mềm khác nhau để thực hiện việc này, vì vậy vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng card rời để biết thông tin chi tiết.

 

2. Thay đổi tỷ lệ khung hình trên máy chiếu:

Mở Menu cho máy chiếu, đi tới Settings>Aspect Ratio và thay đổi cài đặt thành Auto.

 

3. Thay đổi cài đặt Overcan trên máy chiếu:

Một số máy chiếu có cài đặt quét quá mức, để thay đổi, vui lòng thực hiện các bước sau: vào menu OSD để điều chỉnh tham số Overscan.