- Các nút có thể được khóa bằng cách nhấn các nút bảng mặt trước sau đây theo trình tự:

VOL- => VOL- => SETTING => HOME

 

Lưu ý: Tất cả các nút của bảng điều khiển phía trước ngoại trừ nút POWER.

 

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách bảo mật màn hình tương tác IFP tại phần khóa kết hợp Combination Keys trong hướng dẫn sử dụng.