- Nút nguồn có thể được khóa / mở khóa bằng cách nhấn các nút bảng mặt trước sau đây theo trình tự: VOL-, VOL+, SETTING, HOME.

 

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động bật nguồn AC trong khóa nguồn.

 

- Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách bảo mật màn hình IFP trong phần Khóa kết hợp trong hướng dẫn sử dụng.