Khi tín hiệu kỹ thuật số được kết nối (HDMI, DisplayPort hoặc DVI), sẽ có một số tùy chọn nhất định trong menu sẽ được hiển thị màu xám. Tín hiệu số có các cài đặt đặt trước không thể thay đổi. Điều này là bình thường. Các cài đặt này sẽ có thể truy cập được khi tín hiệu analog (VGA) được kết nối với màn hình.