Các điểm đen xuất hiện khi chiếu có thể xuất phát từ sự cố với chip DMD.

Những điểm này có thể xuất hiện dưới dạng điểm trắng hoặc điểm đen và sẽ giống như các điểm chết hoặc sáng trên màn hình. Bạn cần đưa máy chiếu đến trung tâm bảo hành để được hỗ trợ và kiểm tra cụ thể.

 Nếu hiện tượng gặp phải giống như bóng tối trên hình ảnh chiếu thì có nghĩa là thiết bị của bạn đang gặp vấn đề với đường ống ánh sáng và bạn cũng cần liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

 

Điểm đen, máy chiếu, hình ảnh, màn hình