1. Nhấn nút menu trên máy chiếu hoặc điều khiển từ xa rồi điều hướng đến tab Nâng cao Cài đặt Hệ thống.

 

2. Chọn khôi phục cài đặt mặc định.

 

Lưu ý: Một số đơn vị có thể có tùy chọn đặt lại ở một vị trí hơi khác. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng để biết hướng dẫn cụ thể nếu các hướng dẫn này không đủ cụ thể.