Nếu hình ảnh bị thu nhỏ hoặc bị phóng to hơn so với màn hình, hãy thử làm theo các cách sau đây để khắc phục nhé:

 

1. Thay đổi tỷ lệ trên cài đặt hiển thị:

- Sử dụng phần mềm bộ điều hợp đồ họa để thay đổi tùy chọn Mở rộng quy mô (Scaling) để điều chỉnh kích thước hiển thị. Intel, AMD và NVidia sử dụng các phần mềm khác nhau để thực hiện việc này, vì vậy vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thẻ video để biết thông tin chi tiết.

 

2. Thay đổi tỷ lệ khung hình trên máy chiếu:

Mở Menu cho máy chiếu, vào Settings à Aspect Ratio và thay đổi cài đặt thành Auto.

 

3, Thay đổi cài đặt Overcan trên màn hình:

- Một số màn hình có cài đặt quét quá mức, để thay đổi, vui lòng thực hiện theo các bước sau: Nhấn nút 1 trên màn hình, đi đến Manual Image Adjust à Overscan, nhấn vào nút 1 để kiểm tra hộp sau đó nhấn hộp 2 để thoát.