- Nếu màn hình bật nhanh, sau đó tắt, vui lòng kiểm tra lại các thông tin sau:

 

  • Đảm bảo cáp nguồn được kết nối an toàn.
  • Tắt màn hình, rút cáp nguồn trong 15 giây và cắm lại cáp nguồn sau đó bật.
  • Kiểm tra cáp video và đảm bảo nó được kết nối an toàn ở cả hai đầu.

 

Đặt lại cài đặt về chế độ cài đặt mặc định ban đầu của sản phẩm.