Ekran kısa bir süre açılırsa kapanırsa aşağıdakileri kontrol edin:


Güç kablosunun sıkıca bağlandığından emin olun.


Monitörü kapatın, güç kablosunu 15 saniye çekin ve güç kablosunu tekrar takın ve açın.


Video kablosunu kontrol edin ve her iki ucuna da sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun.


Fabrika ayarlarını sıfırlayın.