Lưu ý:

Thiết lập màn hình / máy chiếu kép rất đơn giản để cấu hình trên các máy tính hiện đại. Windows sẽ tự động phát hiện và cấu hình màn hình.

Yêu cầu phần cứng:

Windows 7 trở lên
Máy tính cần có card rời và đủ cổng xuất hình
 Hai hoặc nhiều màn hình


 Kết nối màn hình đầu tiên với máy tính. Màn hình này sẽ được coi là màn hình Chính và được đánh dấu là màn hình 1. Sau đó, kết nối màn hình thứ hai với máy tính. Đảm bảo rằng các nguồn của màn hình trùng khớp với kết nối vật lý của thiết bị. Windows sẽ tự động tải trình điều khiển và hiển thị hình ảnh trên tất cả các màn hình khi nó kết thúc. Cấu hình thủ công của màn hình được kết nối có thể được thực hiện bằng các bước bên dưới.

  1. Bấm chuột phải vào một vùng trống trên màn hình của bạn, rồi bấm vào Display settings.
  2. Chọn Multiple Displays, sau đó chọn Extend These Displays hoặc sao Duplicate These Displays.

Nếu bạn không thể thấy (các) màn hình bổ sung được liệt kê, hãy bấm Detect. Nếu nó không hoạt động, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn và lặp lại bước 1 và 2.

Tùy chọn cho cài đặt

Duplicate these displays: Cài đặt này sẽ nhân đôi hình ảnh màn hình máy tính xách tay của bạn trên cả hai màn hình / máy chiếu dựa trên màn hình với độ phân giải thấp hơn.

Extend these displays: Cài đặt này cho phép bạn di chuyển cửa sổ từ màn hình / máy chiếu này sang màn hình khác bằng cách nhấp vào thanh tiêu đề của cửa sổ và kéo cửa sổ sang vị trí mới.

Show desktop only on 1: Cài đặt này thường được chọn khi máy tính xách tay của bạn được sử dụng làm máy tính để bàn để bạn có thể có độ phân giải cao hơn của màn hình / máy chiếu lớn bên ngoài.

 

  1. Nhấp vào Identify Monitors để xem màn hình / máy chiếu nào là số 1 và số 2; sau đó kéo các biểu tượng màn hình để sắp xếp lại vị trí của chúng để phù hợp với thiết lập vật lý mà bạn đã chọn.
  2. Nhấp vào Resolution và chọn độ phân giải màn hình bằng cách di chuyển mũi tên trượt sang phải hoặc trái; sau đó bấm OK.
  3. Nếu cài đặt mới tương thích, màn hình máy tính của bạn sẽ xuất hiện lại với cài đặt mới. Để thay đổi cài đặt độ phân giải màn hình trở lại cài đặt trước đó, nhấn và giữ phím Logo Windows và nhấn phím P để chỉ thay đổi chế độ sang máy tính.
  4. Nhấp vào Yes nếu bạn muốn giữ các cài đặt mới.
  5. 7. Khởi động lại máy tính của bạn để đảm bảo rằng các thay đổi được lưu.