- Có nhiều cách để xác định phần cứng đồ họa máy tính của bạn.

- Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra thông tin này ngay từ Windows Device Manager.

 

Để mở Windows Device Manager:

1. Mở Start menu, trong trình tìm kiếm gõ Device Manager và bấm chọn phím tắt Device Manager.

( Nếu bạn dùng Windows 8, bấm nút Windows, gõ Device Manager tại màn hình Start, Chọn trong thư mục cài đặt , và bấm chọn phím tắt Device Manager).

 

2. Trong trình quản lý thiết bị bạn có thể kiểm tra thư mục Display Adapter để biết phiên bản trình điều khiển mà bạn đang sử dụng cho card đồ họa.

 

3. Chọn Dispay Adapter phần thư mục con thả xuống nhấp chuột phải vào trình điều khiển và chọn Properties.

 

> Chọn tab Trình điều khiển, cái này sẽ liệt kê danh sách phiên bản trình điều khiển.

 

- So sánh điều này với những gì có sẵn từ trang web của nhà sản xuất và xem có cần được cập nhật hay không.

 

- Cập nhật trình điều khiển đồ họa cũng có thể có sẵn từ bản cập nhật Windows.

 

- Cập nhật trình điều khiển phiên bản mới nhất.

 

- Bạn cũng có thể cập nhật trình điều khiển đồ họa từ trang web của nhà sản xuất phần cứng:

· Download NVIDIA Graphics Drivers

· Download AMD Graphics Drivers

· Download Intel Graphics Drivers