- Để sử dụng AMD Freesync, bạn cần có các thiết bị gồm card đồ họa, trình điều khiển card đồ họa và màn hình được chứng nhận có tích hợp tính năng AMD FreeSync. 

 

1. GPU tương thích với cổng kết nối DisplayPort:

Các GPU tương thích bao gồm tất cả các card đồ họa AMD Radeon™ bắt đầu với Radeon™ HD 7000 Series (được phát hành năm 2012) trở lên. Các GPU khác, như dòng Nvidia GeForce 10 trở lên có hỗ trợ DisplayPort Adaptive-Sync, dự kiến cũng sẽ hoạt động với Công nghệ AMD FreeSync.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập AMD website:

https://www.amd.com/en/technologies/free-sync-faq#faq-Which-products-support-AMD-FreeSync%E2%84%A2-technology? 

 

2. Trình điều khiển card đồ họa AMD tương thích:

Để kích hoạt tính năng AMD FreeSync™, vui lòng sử dụng trình điều khiển card đồ họa mới nhất của AMD tại website: www.amd.com/drivers.

 

3. Màn hình đạt chứng nhận tương thích AMD FreeSync:

Kể từ ngày 21/04/2020, các màn hình ViewSonic sau đây đã đạt chứng nhận để hoạt động tốt với công nghệ AMD FreeSync™:

VX

XG

VP

VX2257-MHD

XG2401

VP3481

VX2457-MHD

XG2402


VX2457-MHD-7

XG2405


VX2458-C-MHD

XG240R


VX2458-C-MHD-7

XG2530


VX2458-MHD

XG2702


VX2458-MHD-7

XG2702-7


VX2458-P-MHD

XG2703


VX2485-MHU

XG2705


VX2757-MHD

XG270QC


VX2758-2KP-MHD

XG2730


VX2758-2KP-MHD-7

XG3202-C


VX2758-C-MH

XG3202-C-W


VX2758-C-MH-2

XG3220


VX2758-PC-MH

XG3240C


VX2758-P-MHD

XG350R-C


VX2785-2K-MHDUVX3211-4K-MHDVX3211-4K-MHD-7VX3258-2KC-MHDVX3258-2KC-MHD-2VX3258-2KPC-MHDVX3258-PC-MHDVX3258-PC-MHD-7VX3258-PC-MHD-WVX3258-PC-MHD-W-7VX3479-2KPC 

 

Hãy kích hoạt FreeSync tại OSD menu của màn hình và phần mềm AMD Radeon.

 

-  Ví dụ về kích hoạt FreeSync trên OSD menu của màn hình XG2401.

- Làm thế nào để sử dụng phần mềm AMD Radeon?

Vui lòng tham khảo tại trang hỗ trợ của AMD:

 https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh-013