Vui lòng tham khảo các bước dưới đây để mở khóa:

 

1. Định dạng ổ USB thành FAT32.

2. Giải nén Unlock.zip và sao chép vào gốc ổ đĩa USB.3. 

3. Cắm USB vào cổng IFP50 USB 2.0, nó sẽ tự động mở khóa.