1. Ấn số 1 trên màn hình hiển thị

2. Sử dụng các mũi tên để điều hướng đến tab thông tin của màn hình.

3. Sử dụng "Data Recall" hoặc "Memory recall" trong menu trên màn hình On-Screen menu (OSD).

 

Lưu ý: 

- Bạn có thể bị giảm diện tích màn hình do thay đổi thời gian. Bạn có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết thông qua tùy vị trí dọc Vertical và vị trí ngang Horizontal.

 

- Một số đơn vị có thể có tùy chọn đặt lại ở một vị trí hơi khác. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng để biết hướng dẫn cụ thể nếu các hướng dẫn này không đủ cụ thể