- Một số màn hình LCD ViewSonic hỗ trợ cả chế độ màn hình ngang Landscape -dọc Portrait

 

- Nếu màn hình LCD của bạn hỗ trợ tính năng này, bạn có thể chuyển đổi chế độ bằng cách xoay màn hình như trong sơ đồ bên dưới.

 

- Để thay đổi hình ảnh trên Windows Desktop, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

 

  • Mở Menu và ấn vào Control Panel. 
  • Ấn vào "Adjust Screen Resolution" để xem phần Độ phân giải màn hình Screen Resolution của Control Panel
  • Ấn vào menu thả xuống "Orientation" để hiển thị danh sách các tùy chọn: "Landscape", "Portrait", "Landscape (filpped)" và "Poirtrait (Fillpped)".