1. Để thay đổi hướng hình ảnh trên máy chiếu, hãy kiểm tra điều khiển từ xa của máy chiếu để biết nút "My button" và nhấn nó để thay đổi hướng hình ảnh. Nút này có thể tùy chỉnh nhưng theo mặc định, nó sẽ được đặt để thay đổi hướng hình ảnh.

 

2. Mở Menu máy chiếu và vào System Setting: Basic> Projector Position và chọn một trong bốn tùy chọn sau:

  • Front Table: Chiếu trước.
  • Rear Table: Chiếu sau.
  • Ceiling: Treo trần.
  • Front Ceiling: Treo trần chiếu trước.