Trong điều kiện hoạt động bình thường, màn hình sẽ không phát ra các tạp âm. Vui lòng kết nối màn hình với ổ cắm nguồn AC khác nhau và cố gắng thử giảm tần số quét.

 

Màn hình máy tính:

1. Kiểm tra cáp video. Đảm bảo cáp được kết nối chắc chắn và nếu có thể hãy thay đổi cáp. Nếu sử dụng TV LCD ở chế độ Video, hãy đảm bảo cáp được kết nối với đầu vào chính xác.

2. Thử một đầu vào video khác để xem nếu nhấp nháy không chỉ trên một loại kết nối.

3. Hủy bỏ mọi thiết bị có thể gây nhiễu, chẳng hạn như màn hình khác, TV, radio, quạt, đồng hồ điện…

4. Kết nối màn hình với máy tính khác hoặc sử dụng ổ cắm điện khác.

5. Kiểm tra độ phân giải hiện tại của màn hình và đảm bảo rằng card màn hình hoặc nguồn video tương thích với cài đặt hiện tại mà bạn muốn hiển thị. Sử dụng các cài đặt hiển thị được đề xuất trong Hướng dẫn sử dụng.

6. Thay đổi tần số quét trong Windows, Theo hướng dẫn bên dưới:

 

Hệ điều hành Windows 8 và 10

1. Nhấn chuột phải vào STARTà CONTROL PANEL

2. Nhấn đúp vào DISPLAY

3. Chọn "Change display settings".

4. Chọn "Advanced settings"

5. Chọn thẻ "Monitor" Tab

6. Phía dưới "Monitor Settings" là tần số quét "Screen refresh rate"

 

Hệ điều hành Windows 7 

7. Chọn START à SETTINGSà CONTROL PANEL.

8. Nhấn đúp vào DISPLAY.

9. Chọn "Change display settings".

10. Chọn "Advanced settings".

11. Chọn thẻ "Monitor".

12. Phía dưới "Monitor Settings" là tần số quét "Screen refresh rate".


Hệ điều hành Windows XP

1. Chọn START à CONTROL PANEL

2. Chọn "Switch to Classic View" ở bên tay trái nên bạn đang ở chế độ xem danh mục Category View

3. Nhấn đúp vào thẻ "Settings" 

4. Chọn nút "Advanced".

5. Chọn thẻ "Monitor".

6. Phía dưới "Monitor Settings" là tần số quét "Screen Refresh Rate".