- Tính năng tự động điều chỉnh hình ảnh Auto Image Adjust hoạt động với hầu hết các card đồ họa. Nếu chức năng này không hoạt động trên Màn hình LCD của bạn, thì bạn thử giảm tần số quét màn hình xuống 60 Hz và đặt lại độ phân giải màn hình ban đầu.

 

Hệ điều hành Windows 7:

1. Đóng tất cả các chương trình đang mở.

2. Ấn vào Start, ấn chuột phải vào Control Panel và ấn vào Open.

3. Trong Control Panel, ấn vào tần số quét Adjust Screen Resolution trong phần Appearance and Personalization.

4. Ấn vào" Advanced Settting" sau đó ấn vào thẻ Monitor.

5. Ấn vào tần số quét Screen Refresh Rate trong phần Monitor Settings.

6. Chọn tần số quét bạn muốn từ các tùy chọn khả dụng, rồi ấn Apply.

7. Khi bạn được thông báo rằng Windows sẽ điều chỉnh tốc độ làm mới, ấn OK.

8. Nếu cài đặt mới tương thích, màn hình sẽ xuất hiện lại với cài đặt mới.

9. Ấn vào Yes nếu bạn muốn giữ cài đặt mới.

 

Hệ điều hành Windows 8, 8.1 và 10:

1. Đóng tất cả các chương trình đang mở.

2. Nhấn Start và chọn Control Panel.

3. Trong Control Panel, ấn vào Appearance Themes, sau đó ấn vào Display.

4. Trong phần Display Properties, ấn vào thẻ Settings.

5. Ấn vào Advanced sau đó ấn vào thẻ Monitor.

6. Ấn vào tần số quét Screen Refresh Rate trong phần Monitor Settings.

7. Chọn tần số quét bạn muốn từ các tùy chọn khả dụng, rồi ấn Apply.

8. Khi bạn được thông báo rằng Windows sẽ điều chỉnh tốc độ làm mới, ấn OK.

9. Nếu cài đặt mới tương thích, màn hình sẽ xuất hiện lại với cài đặt mới.

10. Chọn YES nếu bạn muốn lưu lại các cài đặt.

11. Đóng các thanh và khởi động lại máy tính khi được yêu cầu.