Telif Hakkı © 2021-2022 ViewSonic Corporation. Tüm hakları saklıdır. 

03 Kasım 2022 tarihinde güncellenmiştir. 

 

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), siz ve ViewSonic Corporation ("ViewSonic") arasında yapılmıştır. Bu sözleşme ViewSonic tarafından lisanslanan UNIVERSE by ViewSonic yazılımı ve ilgili dokümanlara ("Yazılım Ürünü") ilişkin olup, sizin tarafınızdan kullanılması için sunulmuştur. 

 

Lütfen bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Eğer bu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiyorsanız, Yazılım Ürününü kullanamazsınız. Yazılım Ürününü kullanmanız, bu Sözleşmenin şartlarını kabul ettiğinizi gösterir. Yazılım Ürününe yapılan tüm güncellemeler, Yazılım Ürününün bir parçası olarak kabul edilecek ve bu Sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır. Eğer güncelleme, yeni bir Sözleşme şartlarıyla birlikte geliyorsa, o şartlar geçerli olacaktır. 

 

Bu Sözleşmeyi açıkça kabul etmeniz veya Yazılım Ürününü kurmanız veya kullanmanız, aşağıdaki şartlara bağlı olmayı kabul ettiğinizi beyan ve kabul ettiğiniz anlamına gelir: 

 

1. GAYRİMENKULÜN OLMAKSIZIN LİSANS 

Bu Yazılım Ürünü satılmamaktadır, lisanslanmaktadır. Bu Yazılım Ürününü kullanmak için bir kişisel, devredilemez, sınırlı ve tek kullanıcılı bir hak verilir. Yazılım Ürününün her eşzamanlı kullanıcısı, ek bir Yazılım Ürünü lisansı almak zorundadır. Bu Yazılım Ürününün belirli özellikleri yalnızca kayıtlı hesap kullanıcılarına veya kayıtlı ve ücretli kullanıcılara özgüdür ve bu özellikleri yalnızca kayıtlı bir kullanıcı hesabı veya kayıtlı ve ücretli bir kullanıcı hesabı kullanıyorsanız kullanmanıza izin verilir ve kullanıcı hesabı kullanım sırasında etkin olmalıdır. Bu kayıtlı veya kayıtlı ve ücretli özellikler eşzamanlı kullanıma izin vermez ve her eşzamanlı kullanıcının kendi kayıtlı veya kayıtlı ve ücretli kullanıcı hesabını edinmesi gerekir. 

 

2. LİSANS SINIRLAMALARI. 

Bölümde verilen lisans, aşağıdaki sınırlamalara uymanıza bağlıdır. Sizinle özellikle paylaşılmayan tüm haklar ViewSonic ve/veya lisans veren(ler) tarafından saklanır. Aşağıdaki eylemleri yapmanıza izin verilmez: 

 • a) Yazılım Ürünü'ndeki herhangi bir teknik kısıtlamayı çalışmamak ya da Yazılım Ürünü'nü, erişimi kontrol etmek ya da Yazılım Ürünü'ndeki haklara müdahale etmek için tasarlanmış herhangi bir cihaz, program veya hizmetle birlikte kullanmak için çalışmamak; 

 

 • b) Yazılım Ürünü'nü bozmak, değiştirmek veya kullanımını devre dışı bırakan, atlatan veya yerleşik lisans doğrulama ve uygulama yeteneklerini bozan bir şekilde kullanmak; 

 

 • c) Yazılım Ürünü'nün kaynak koduna erişmeye, tersine mühendislik yapmaya, decompile etmeye, çözmeye, sökmeye veya başka bir şekilde erişmeye çalışmak, bu sınırlamaya rağmen ilgili kanun açıkça izin verdiği ölçüde; 

 

 • d) Bu EULA veya Yazılım Ürünü'ne dair hiçbir haklarınızı ViewSonic'in önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir tarafa kiralamak, devretmek, dağıtmak veya herhangi bir şekilde aktarmak ancak başarılı bir şekilde devralan kişi, bu EULA'nın şartlarını kabul eder ve ilk kullanıcı Yazılım Ürünü'nün hiçbir kopyasını saklamaz; 

 

 • e) Yazılım Ürünü'nün tamamını veya bir kısmını değiştirmek veya türev çalışmalar veya kopyalar yapmak; 

 

 • f) Yazılım Ürünü'nde veya herhangi bir kopyasında herhangi bir telif hakkı bildirimini veya etiketini kaldırmak; 

 

 • g) Bu EULA tarafından izin verilmeyen herhangi bir şekilde Yazılım Ürünü'nü kullanmak. 

 • h) Kayıtlı veya kayıtlı ve ücretli kullanıcı hesap bilgilerinizi başkalarına ifşa etmek veya vermek, herhangi bir şekilde diğerlerinin kayıtlı veya kayıtlı ve ücretli kullanıcı hesabınızı kullanmasına izin vermek, kamuoyunda veya özel olarak. 

 

3. INTELEKTÜEL MÜLKİYET 

Yazılım ürünü, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. Bu ELUA'da açıkça belirtilmeyen lisans hakları dışında, yazılım ürününe ilişkin herhangi bir fikri mülkiyet hakları, kopyaları da dahil olmak üzere, herhangi bir mülkiyet hakkı, başlık veya menfaat, herhangi bir güvence hakkı veya diğer bir hak almadınız veya almayacaksınız. 

 

4. TAAHHÜTNAME 

 

Bu ELUA'nın herhangi bir hükmünü ihlal etmenizden kaynaklanan talep, dava, sorumluluk veya diğer kayıplar veya zararlardan dolayı ViewSonic ve lisans verenleri'ni savunmayı kabul ediyorsunuz. 

 

5. ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI 

 

Üçüncü taraf yazılım, üçüncü taraf(lar)ın ayrı lisans sözleşmelerine tabi olarak Yazılım Ürünü ile birlikte sağlanabilir. Bu Yazılım Ürünü'nü kullanarak, söz konusu ayrı lisans sözleşmelerine bağlı kalacağınızı kabul edersiniz. Bu ELUA altındaki lisans, bu tür üçüncü taraf yazılımına uygulanmaz. ViewSonic ve lisans verenleri, üçüncü taraf yazılımından sorumlu değildir ve üçüncü taraf yazılımını kullanmanızdan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

 

6. DESTEK HİZMETLERİ 

 

ViewSonic, takdir yetkisine bağlı olarak, Yazılım Ürünü'nün güncellemelerini veya eklerini ("Destek Hizmetleri") size sağlayabilir. Herhangi bir Destek Hizmetinin kullanımı, bu ELUA ve bunun güncellenmesiyle yönetilir. Bu ELUA, aşağıdaki olaylardan birinin ilk ortaya çıkma tarihinde sona erecektir: (1) ViewSonic'ten size yazılı olarak bildirilen fesih tarihinden bir ay sonra; veya (2) bu ELUA'nın herhangi bir hükmünü veya sizin ve ViewSonic arasındaki herhangi bir başka sözleşmenin hükümlerini ihlal ederseniz. Bu ELUA'nın sona ermesiyle birlikte, Yazılım Ürünü'nün daha fazla kullanımı yasaktır. Yazılım Ürünü'nü, bilgisayar sisteminizden, sabit diskinizden veya diğer depolama cihazlarından kalıcı olarak kaldırmalı ve/veya imha etmelisiniz. 

 

7. Gizlilik Politikası 

7.1 Uygulanabilirlik 

Bu madde, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) veya Birleşik Krallık'tan (UK) toplanan kişisel bilgiler için geçerli değildir veya bu yargı bölgelerinden herhangi bir şekilde elde edilmemiştir. AB, EEA veya UK'deki bir birey iseniz, gizlilik haklarınız Ek-1'de belirtilen Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) veya Birleşik Krallık Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (UK GDPR) tabidir. 

7.2 Amaç 

Yazılım Ürününü kullandığınızda, ViewSonic ve/veya yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tarafından sizin tarafınızdan kullanılan yazılım ürününün kullanım durumu ve bilgileri temel alınarak istatistikler toplanabilir, depolanabilir ve analiz edilebilir. Bu, yazılım ürününün kullanım durumunu analiz etmek, hizmetleri iyileştirmek ve otomatik yazılım yükseltmesi sağlamak için amaçlanır, böylece ViewSonic ürünü geliştirebilir, en iyi kullanıcı dostu deneyimi sağlayabilir ve kişiselleştirilmiş içerik sunabilir. ViewSonic, kişisel bilgilerinizi korumak için gerekli koruyucu önlemleri alacaktır. Kişisel bilgi sağlamamayı veya kişisel bilginin bir kısmını sağlamayı seçebilirsiniz, ancak böyle bir durumda ViewSonic size ürün veya hizmet sağlayamayacaktır veya ViewSonic tarafından sağlanan ürün işlevi ve hizmetleri, piyasanın genel gereksinimlerini karşılayamayacaktır. 

 

7.3 Yöntem 

Yazılım Ürününü daha iyi geliştirmek için, kullanıcı yazılım işlev düğmesine tıkladığında, Yazılım Ürünü kullanıcının işletim davranışını kaydedecektir; bireysel kullanıcının gizli bilgileri açıklanmadığı koşullarda, ViewSonic veya yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tüm kullanıcıların işletim davranışı veritabanını analiz etme hakkına sahiptir ve kullanıcının işletim davranış verilerini ticari amaçlar için kullanabilir. İşte ViewSonic ve yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının kişisel bilgi toplayabileceği ve nasıl kullanabileceği örnekleri: 

7.3.1 Kullanıcı bir kullanıcı hesabı oluşturduğunda, ürün satın aldığında, yazılımı indirdiğinde ve güncellediğinde veya çevrimiçi anketlere katıldığında, ViewSonic kullanıcının adı, görüntü adı, kurumları, unvanı, telefon numarası, e-posta adresi, iletişim bilgileri, MAC adresi, IP adresi, tercihleri, donanım özellikleri ve Windows sürümü dahil olmak üzere çeşitli bilgileri toplayabilir. 

7.3.1 Kurumlar kullanıcı profillerini Yazılım Ürününe aktardığında, ViewSonic kullanıcının adı, görüntü adı, e-posta adresi, IP adresi, tercihleri, donanım özellikleri ve Windows sürümü dahil olmak üzere çeşitli bilgileri sağlayabilir veya toplayabilir. 

7.3.2 Kanunlara uygun olarak, ViewSonic bireysel kullanıcı gerçek ad sertifikasyon işlemleri sırasında, ilgili devlet otoritesi tarafından verilen gerçek ve geçerli kimlik belgesini sunmasını isteyebilir, ancak bu talep yalnızca az sayıda duruma uygulanır. 

7.4 Kullanım 

7.4.1 Böyle toplanan kişisel bilgileri kullanarak, ViewSonic kullanıcıya en son ürün, yazılım güncellemesi ve etkinliklerin çıkışını bildirebilir ve otomatik yazılım güncelleme sağlayabilir. 

7.4.2 ViewSonic ayrıca kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır: ViewSonic'in ürünlerini, hizmetlerini, içeriklerini ve reklamcılığını yaratmak, geliştirmek, işletmek, sağlamak ve iyileştirmesine yardımcı olmak için normal ve makul ticari faaliyetlerde bulunacaktır. 

7.4.3 ViewSonic, ürün satın alma bilgileri ve şartlar, koşullar ve politikalardaki değişiklikler gibi önemli bildirimleri göndermek için kişisel bilgileri kullanabilir. Bu tür bilgiler, kullanıcı ve ViewSonic arasındaki iletişim için kritik öneme sahip olduğundan, kullanıcı ilgili bilgileri almaktan kaçınamaz, ancak yazılımı kullanmayı bırakana kadar. 

7.5 Kişisel Olmayan Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı 

7.5.1 ViewSonic ayrıca, herhangi bir belirli kişiye doğrudan bağlanamayan verileri de toplar ve kullanır (yani kişisel olmayan bilgiler). 

7.5.2 ViewSonic, kişisel olmayan bilgileri herhangi bir amaç için toplayabilir, kullanabilir, aktarabilir ve açıklayabilir. 

7.5.3 İşte ViewSonic ve yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının kişisel olmayan bilgileri nasıl toplayabileceğine ve ViewSonic ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının bu bilgileri nasıl kullanabileceğine dair bazı örnekler: ViewSonic, yazılımı kullanırken meslek, dil, posta kodu, alan kodu, benzersiz cihaz tanımlayıcısı, yönlendirme URL'si, konum ve kullanıcının zaman dilimini toplayabilir, böylece ViewSonic kullanıcının davranışını daha iyi anlayabilir, ürünlerini, hizmetlerini ve reklamını iyileştirebilir. 

7.5.4 ViewSonic, kullanıcı oturum açtığında ve yazılım ürününde geri alım yaptığında oluşan bilgileri toplayabilir. ViewSonic, böyle bir bilgiyi özetleyerek kullanıcılara daha faydalı bilgi sağlamak ve ViewSonic'in ürünleri ve hizmetleri arasında kullanıcının en çok ilgilendiği kısmı bilmek için kullanacaktır, böylece ViewSonic hizmet kalitesini iyileştirebilir ve daha uygun hale getirebilir. 

 

8. TAAHHÜTNAMEDE GARANTİLERİN REDDİ 

UYGULANABİLİR YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, YAZILIM ÜRÜNÜ VE DESTEK HİZMETLERİ (VARSA) "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR VE VIEWSONIC VE LİSANS VERENLERİ, KULLANIM, PERFORMANS VEYA BAŞKA KONULARA İLİŞKİN OLARAK HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. VIEWSONIC VE LİSANS VERENLERİ, BAŞKA HERHANGİ BİR TEMSİL VEYA GARANTİ, AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN, ZIMNEN VERİLMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN, YASAL YA DA BAŞKA KOŞULLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ, GÖREV YA DA KOŞUL, BAŞLICA, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BAŞLIK, İHLAL ETMEME VE SATILABİLİRLİK, UYGUNLUK BİR AMACA, VIRÜS VEYA HATALAR YOKLUĞU, YANITLARIN VEYA SONUÇLARIN DOĞRULUĞU VEYA TAMLIĞI. AYRICA, İŞLEMİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞI VEYA HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ DE YOKTUR. YAZILIM ÜRÜNÜ VE DESTEK HİZMETLERİNİN (VARSA) KULLANIMI VE PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN TÜM RİSKLER SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. 

 

9. HASAR VE SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI 

BU EULA, YAZILIM ÜRÜNÜ, DESTEK HİZMETLERİ VEYA BUNLARIN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ OLDUĞU HERHANGİ BİR DURUMDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN, CEZAİ VEYA TALİHSİZİ OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ZARARDAN (ANCAGÖRÜLMEK KAYDIYLA, KAYBEDİLEN KAZANÇLARDAN, VERİLERDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN, CİHAZINIZA YA DA DİĞER SİSTEMLERE VERİLEN ZARARLARDAN, İYİ İLİŞKİLERDEN KAYBEDİLEN DEĞERDEN, ZAMAN KAYBI VEYA İŞLETME FAALİYETLERİNİN KESİNTİYE UĞRAMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN) SORUMLU DEĞİLDİR VE BUNLARDAN HERHANGİ BİR TAZMİNAT ALAMAZSINIZ, HATTA VIEWSONIC VE/VEYA LİSANS VERENLER BU ZARARLARDAN VEYA İDDİALARDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE. VIEWSONIC VE LİSANS VERENLER, YAZILIM ÜRÜNÜNÜN KANUNA AYKIRI VEYA İLLEGAL KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SORUMLULUKTAN MUAF TUTULUR VE SİZ BU KULLANIMLARDAN KAYNAKLANAN HERTÜRLÜ ZARARA İLİŞKİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KURTARILIRSINIZ. 

 

10. YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER 

Yazılım Ürünü hataya dayanıklı değildir ve fail-safe performans gerektiren tehlikeli ortamlarda çevrimiçi kontrol ekipmanı olarak kullanım veya yeniden satış için tasarlanmamış veya amaçlanmamıştır; bunlar arasında nükleer tesislerin işletimi, hava araçları navigasyon veya iletişim sistemleri, hava trafiği kontrolü, doğrudan yaşam destek cihazları ve silah sistemleri gibi yüksek riskli faaliyetler yer alır ve Yazılım Ürünü'nün, veya Yazılım Ürünü kullanılarak geliştirilmiş olan herhangi bir yazılım, araç, süreç veya hizmetin başarısızlığı, doğrudan ölüme, kişisel yaralanmaya veya ciddi fiziksel veya çevresel zarara yol açabilecektir ("Yüksek Riskli Faaliyetler"). Buna göre, ViewSonic ve lisans sahipleri, Yüksek Riskli Faaliyetler için uygunluk konusunda herhangi bir açık veya zımni garantiyi açıkça reddederler. Bu tür uygulamalarda Yazılım Ürünü'nün veya Yazılım Ürünü kullanılarak geliştirilmiş olan herhangi bir yazılım, araç, süreç veya hizmetin kullanımından kaynaklanan herhangi bir talep veya zarar için ViewSonic ve lisans sahiplerinden sorumlu olmayacağınızı kabul edersiniz. 

 

11. GENEL 

Bu Kullanım Sözleşmesi (EULA), konuyla ilgili olarak sizin ve ViewSonic arasındaki anlaşmanın tamamıdır ve diğer veya önceki anlayışları, siparişleri, anlaşmaları ve düzenlemeleri birleştirir ve yerine geçer. 

 

Bu EULA'nın herhangi bir koşulunun değiştirilmesi veya değiştirilmesi, ViewSonic ve lisans sahiplerinin yazılı olarak kabul etmediği sürece etkili olmayacaktır. 

 

Herhangi bir EULA koşulunun ihlali halinde, ViewSonic ve lisans sahipleri için mevcut olan yasal çözümler yetersiz olacağından, sizin tarafınızdan ihlal edilmesi büyük ve telafi edilemez zararlar doğuracaktır. ViewSonic ve lisans sahipleri, bu EULA'nın ihlali, devam eden ihlal veya tehdit eden ihlalini önlemek için belirli performans da dahil olmak üzere önleyici ve diğer adaleti sağlayacak şekilde hareket edebilir. 

 

Yazılım Ürünü ve Yazılım Ürünü'nün kullanımı için gerekli olan ihracat kontrolü yasaları ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere, Yazılım Ürünü'ne uygulanabilecek tüm yasalara uyacağınızı kabul edersiniz. 

 

ViewSonic veya lisans sahiplerinden herhangi biri tarafından sizin tarafınızdan bu EULA'nın ihlaline dair feragat, aynı hüküm veya başka bir hükmün ihlali dahil olmak üzere, bu EULA'nın diğer veya gelecekteki herhangi bir ihlalinin feragatı veya katkısı niteliğinde olmayacaktır. 

 

12. YASALAR VE YARGI YERİ 

 

Bu EULA'nın yürürlüğü ve yorumlanması yalnızca California Eyaleti kanunlarına uygun olarak yapılacaktır. Ayrıca, siz veya temsilciniz, ViewSonic'a karşı herhangi bir dava açarsanız, bu Yazılım Ürünü veya bu EULA ile ilgili herhangi bir çatışma veya anlaşmazlık veya diğer nedenlerde federal veya California eyalet mahkemelerinin, Los Angeles'ta münhasır yargı yetkisine sahip olacağınızı kabul edersiniz. ViewSonic, siz veya temsilciniz aleyhinde herhangi bir dava açarsa, federal veya California eyalet mahkemelerinin, Los Angeles'ta bu Yazılım Ürünü veya bu EULA ile ilgili herhangi bir çatışma veya anlaşmazlık veya diğer nedenlerde kişisel yargı yetkisine sahip olacağınızı ve ViewSonic, yargı yerinizdeki herhangi bir başka mahkemede dava açabileceğini kabul eders 

 

13. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Bu EULA hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya herhangi bir nedenle ViewSonic ile iletişime geçmek isterseniz, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerine yönelik yazışmalarınızı gönderin: 

 

Şirket: ViewSonic Corporation 

Adres: 10 Pointe Dr., Suite 200, Brea, CA 92821, ABD https://universe.viewsonic.io/contact 

 

Ek Bir: AB, AEA ve İngiltere'de Oturan Bireylerin Gizlilik Hakları. 

 

Eğer UNIVERSE by ViewSonic (the “Software Product”) yazılımını indirdiyseniz, kişisel verilerinizin nasıl alındığını, toplandığını, işlendiğini ve yönetildiğini açıklamak için size aşağıdaki Gizlilik Politikasını sunuyoruz. 

 

1. GİRİŞ 

Eğer Avrupa Birliği'nde veya Avrupa Ekonomik Alanı'nda bir bireyseniz, gizlilik haklarınız Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") ve ilgili ulusal veri koruma yasalarına tabidir. Bu belgede yapılan "GDPR" referansları, UK vatandaşları için ilgili UK GDPR'ye atıfta bulunmak için kullanılacaktır. GDPR ve UK GDPR büyük ölçüde benzerdir. 

 

ViewSonic olarak, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin gizlilik ve kişisel bilgilerini korumak için ciddi bir yaklaşım benimsemekteyiz ve bu doğrultuda aşağıdaki Gizlilik Politikasına uymaktayız ve GDPR'nin 13. ve 14. maddeleri uyarınca aşağıdaki bilgileri sağlamaktayız. 

 

Yazılım ürününü, ilgili kuruluşunuz (örneğin okul, şirket veya kurum) aracılığıyla kullanıyor olabilirsiniz. GDPR'ye göre, kuruluşunuz yazılım ürününü kullanımınıza sunarken kontrolör durumundadır. Verileriniz, yazılım ürünü kullanımına bağlı olarak, kuruluşunuzun sorumluluğu altında işlenir. Biz (ViewSonic Corporation) veri işleyicisi konumundayız. Bu, verileri sadece kuruluşunuzun talimatları doğrultusunda işlediğimiz anlamına gelir. Sorumlu kurum olarak kuruluşunuz, gizli ve uygun veri işleme sorumluluğunu devam ettirir. 

 

Kuruluşunuzun adına işlem gören ve kuruluşunuzdan aldığımız veriler, uygun bir yasal dayanağa dayanarak işlenir. Bu, kuruluşunuzun gizlilik politikasında bulunabilir. Orada verilerin alıcısı, saklama süresi vb. hakkında daha fazla bilgi bul 

 

1. VERİ SORUMLUSU 

Özellikle GDPR gibi veri koruma yasaları açısından, ViewSonic Corporation'ın denetleyici olduğu işleme faaliyetleri için veri sorumlusu şudur: 

ViewSonic Corporation 

10 Pointe Drive, Suite 200, Brea, CA 92821, USA 

Denetleyici olarak organizasyonunuzun işleme faaliyetleri için lütfen gizlilik politikalarını dikkatlice okuyun. 

1. VERİ KONUSU HAKLARINIZ 

Veri koruma yetkilimizin sağladığı iletişim bilgilerini kullanarak her zaman aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz: 

 • Bize ait olan verilerinizin ve işleme faaliyetlerinin bilgisine sahip olma (Madde 15 GDPR), 

 • Hatalı kişisel verilerinizin düzeltilmesi (Madde 16 GDPR), 

 • Bize ait olan verilerinizin silinmesi (Madde 17 GDPR), 

 • Yasal yükümlülükler nedeniyle verilerinizi henüz silemiyorsak, veri işleme faaliyetlerinin sınırlandırılması (Madde 18 GDPR), 

 • Verilerinizin işlenmesine itiraz etme (Madde 21 GDPR) ve 

 • Veri taşınabilirliği, veri işleme faaliyetlerine onay vermişseniz veya bizimle bir sözleşme imzalamışsanız (Madde 20 GDPR). 

Eğer bize onay verdiyseniz, gelecekteki etkileriyle birlikte her zaman geri çekebilirsiniz. 

Denetleme otoritesine, örneğin ikamet ettiğiniz federal eyaletin, ilin veya ülkenin ilgili denetleme otoritesine veya bizim için denetleyici olan otoriteye her zaman şikayette bulunabilirsiniz. 

 

Açıklama: 

Ücretsiz deneme için, ViewSonic işlenen verilerin yalnızca Denetleyicisidir. Kişisel verilerinizi, hesabınıza 12 ay boyunca giriş yapmadığınızda sileceğiz, ancak yasal nedenlerle saklamamız gerekiyorsa saklayacağız. Tek denetleyici olduğumuz durumlarda işlemede farklılıklar olduğunda, bunları aşağıdaki bölümlerde vurguluyoruz. 

 

Lütfen aşağıdaki bağlamda verilen yasal dayanakların yalnızca ViewSonic tek Denetleyicisi olduğunda verildiğini anlayın. Kuruluşlar UNIVERSE'u organizasyonlarına tanıttıklarında kendi yasal dayanaklarını ve amaçlarını uygulamakla yükümlüdürler. Kuruluşlar UNIVERSE'u kullanırken kendi gizlilik politikalarını uygulamakla sorumludur. Bu gizlilik politikası yalnızca ViewSonic'in Denetleyici olduğu ve. 

 

HESABINIZ 

 

Ücretsiz deneme sürecimiz boyunca öğretmen ve öğrenci olarak bir hesapla kayıt olabilirsiniz. Hesap, ürünümüzü denemenizi ve UNIVERSE hakkında ilk bakış açısını elde etmenizi sağlar. Lütfen unutmayın, ücretsiz deneme sürecimizde, ViewSonic verilerinizin Denetleyicisidir. Verilerinizin işlenmesi, bu Gizlilik Politikasının 4.1 ve 4.2 maddelerinde belirtildiği şekilde gerçekleşir. 

 

Eğer Yazılım Ürününü kuruluşunuz aracılığıyla kullanıyorsanız, aşağıdakiler uygulanabilir: 

 

1. Hesap doğrudan kaydı 

 

İşleme tabi olan veriler: 

UNIVERSE hesabınızı oluşturduğunuzdaaşağıdaki veriler işlenir: 

 • Ad ve soyad 

 • E-posta adresi 

 • Seçtiğiniz UNIVERSE adı 

 • Seçtiğiniz şifrenin kontrol toplamı 

 • Rolünüz (öğrenciöğretmen) 

 • Kişisel avatarınız (seçtiğiniz) 

 • Kuruluşunuz 

 • İsteğe bağlı olarak: Bu cihazda beni hatırla 

 

Bu veriler hesabınızın korunmasısizinle iletişim kurulması ve Yazılım Ürününü kullanmanıza izin vermek için kullanılır. 

 

Hukuki dayanak: 

Ücretsiz deneme sürümüne kaydolurkenverilerinizin işlenmesi sizinle yaptığımız sözleşmenin yerine getirilmesi için GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde yapılır. 

Kuruluşunuzun daveti üzerine bir hesap kaydolduğundaişlemenin hukuki dayanağı GDPR Madde 6 (1) (a) uyarınca işleme izni vermenizdir. 

 

Alıcılar: 

Uygulanabilir olduğundaverilerin alıcılarıYazılım Ürünümüzün işletme ve bakımı için veri işleyicisi olarak hareket eden teknik hizmet sağlayıcılarıdır. 

 

Depolama süresi: 

Veri denetleyicisi olarak kuruluşunuz, tüm silme sürelerinin uygulanmasından sorumludur. 

Ücretsiz deneme sürümü için, ViewSonic verilerinizin Denetleyicisidir. Verilerinizi ücretsiz deneme süresi boyunca saklarız. Hesabınıza 12 ay boyunca giriş yapmadığınızda verilerinizi sileriz. 

İşleme iznini geri çektiğiniz için hesabınızı silmek isterseniz, lütfen bize universe.support@viewsonic.com adresinden bir e-posta gönderin. 

 

Zorunlu veya gereksinim duyulan sağlanması: 

 

Kişisel verilerinizin sağlanması yasa veya sözleşme ile zorunlu değildir, ancak yazılım ürünü için hesap oluşturmak için gerekli olan bir durumdur. Eğer işleme izin vermezseniz, Yazılım Ürünü için bir hesap oluşturamazsınız. 

 

 1. Google aracılığıyla hesap kaydı 

UNIVERSE için bir hesap kaydı oluşturduğunuzda Google aracılığıyla hesap kaydı yaparsanız, gerekli bilgileriniz Google'a aktarılır. Google giriş bilgileriniz daha sonra UNIVERSE hesabınızı oluşturmak için kullanılır, bu da bizim gerekli kişisel bilgilerinizi veri işleyicisi olarak işlememizi gerektirir. Örneğin, hesabınızı oluşturmak için Google'dan Google e-posta adresinizi alacağız. Google hesabınızın kuruluşunuzla bağlantılı olması durumunda, ortak veri sorumluluğu olabilir. Bu durumda bilgi için kuruluşunuza başvurun. 

 

 1. Ödeme 

İşleme amacı ve doğası: 

Kuruluşunuz için UNIVERSE lisansları satın aldığınızdaödeme amaçları için aşağıdaki verileri işleriz: 

 

 • Sipariş Kimliği  

 • Kredi Kartı Sahibi Adı  

 • Fatura Adresi  

 • Müşteri Adresi  

 • Ödenecek tutar  

 • Vergi İstisnaları  

 • Telefon Numarası  

 

Verilersizin tarafınızdan seçilen lisansların ödemesi için işlenir ve vergi amaçları için saklanır. 

Yasal dayanak: 

İşlemesözleşmenin yerine getirilmesi için GDPR Madde 6 (1) (b) uyarınca yapılır. 

 

Alıcılar: 

Verilerin alıcısıveri işleyicimiz olarak Stripe, Inc'dirTüm gerekli veri sözleşmelerimiz mevcuttur. 

 

Üçüncü Ülke Transferi: 

Verileriniz AB, EEA ve UK dışında işlenecektirİşlemci ile Standart Sözleşme Maddeleri imzaladık. 

 

Saklama Süresi: 

Verileriniz yasal nedenlerle (örneğin vergilendirme amaçlarıartık gerekli olmadığı sürece saklanır. 

 

Öngörülen veya Gereken Sağlanma: 

Yukarıda bahsi geçen kişisel verilerin sağlanması sözleşme ile gereklidir. Bu veriler olmadan ücretli bir hizmet olduğundansizinle sözleşmemizi yerine getiremeyiz. 

 

 1. SINIF YÖNETİMİ 

UNIVERSE'a öğretmen olarak girdiğinizde sınıfınızı kuracaksınız. Bu kurulum ve sınıfın kullanımı için çeşitli amaçlarla kişisel veriler işlenirBunlar: 

6.1 Sınıf kurulumu 

İşlenen verilerin doğası ve amacı: 

Sınıfınızı kurmak için bazı kişisel bilgiler işlenebilirörneğin: 

 • Hesabınız 

 • Sınıf adı ve açıklaması 

 • Öğrenciler ve ekran adları 

 • Tercih edilen sınıf türü 

 • Katılımcılar ve ekran adları 

 • Katılımcıların hesaplarıeğer giriş yapmışlarsa 

 • Seçtiğiniz ekran adı 

 • Rolünüz (örneğin öğrenciöğretmen) 

 • Aboneliğiniz 

 

Hukuki dayanak: 

İşlemesizin ve kuruluşunuzun sözleşmesinin sağlanmasına dayanarak, GDPR Madde 6 (1) (b) uyarınca gerçekleştirilir. 

 

Alıcılar: 

Verilerin alıcılarıYazılım Ürününün işletilmesi ve bakımı için veri