chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Màn hình quảng cáo

Digital Sigange

Màn hình cảm ứng CDE6561T có thể nhận bao nhiêu điểm cảm ứng cùng lúc?
- Công nghệ cảm ứng đa điểm cho phép màn hình cảm ứng cảm từ hai điểm tiếp xúc cùng một lúc trở lên. Điều này cho phép bạn sử dụng nhiều cử chỉ ngón tay để ...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 11:37 SA
Làm thế nào để thiết lập videowall khi kết nối nhiều màn với nhau?
Đây là các bước cơ bản để thiết lập videowall theo vị trí chiều dọc.   1. Thiết lập ID màn hình trong menu OSD là 1 ~ 4 trước khi lắp màn hình.   2. K...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 11:43 SA
Làm thế nào để nâng cấp firmware trên EP5520/EP5520T ?
1. Định dạng ổ flash USB của bạn thành FAT32.   2. So chép tệp tin MstarUpgrade.bin vào ổ đĩa USB drive.   3. Kết nối ổ USB flash vào cổng USB.   4. B...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 11:54 SA
Làm cách nào để hiệu chỉnh chức năng cảm ứng trên EP5012-TL?
Hiện tượng:  - Cảm ứng của tôi không được hiệu chỉnh hoặc hoạt động với Windows 10.   Cách khắc phục:  - Kết nối EP5012-TL với PC Windows 7 cho mục đích...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 11:55 SA
Làm cách nào để tùy chỉnh Hoạt hình khởi động Android trên các dòng CDExx10 và các mẫu CDM?
1. Tổng quan: - "Android Boot Animation" là tập lệnh được sử dụng để tải các tệp PNG khi thiết bị khởi động. Nó được chứa trong một tệp zip không...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 11:40 SA