chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Tự động nhận tín hiệu

Auto Detect

Làm thế nào để kích hoạt chức năng tự nhận dạng cổng kết nối đầu vào?
Vui lòng mở menu OSD và tìm mục "Input Select". Sau đó, chọn mục "Auto-Detect" và chọn chế độ ON.
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 2:00 CH
Tại sao màn hình của tôi không thể tự động nhận cổng kết nối?
1, Chức năng tự động phát hiện nguồn vào chỉ được hỗ trợ trên một số model màn hình cụ thể. Vui lòng tham khảo lại hướng dẫn sử dụng để biết các tính năng t...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 1:53 CH