chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Tự động xoay Auto Pivot

Auto Pivot

Tại sao menu OSD không tự động xoay để khớp với hướng của màn hình?
Chức năng xoay OSD chỉ có tác dụng với cửa sổ OSD. Ngoài ra, hệ điều hành sẽ cần có phần mềm Auto Pivot để tự động điều chỉnh hướng màn hình.
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 1:52 CH
Tại sao chức năng tự động xoay không thể phát hiện hướng xoay màn hình của tôi?
Chức năng tự động xoay Auto-Pivot nhận dạng màn hình qua DDC/CI. Hãy đảm bảo bạn không tắt tùy chọn DDC/CI của màn hình trong menu OSD khi bạn sử dụng chức ...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 1:55 CH
Tại sao màn hình Windows của tôi không tự động xoay để phù hợp với hướng của màn hình khi bật chức năng tự đông xoay Auto-Pivot trên hệ điều hành Windows?
1, Để tối ưu các chức năng, hãy đảm bảo màn hình của bạn được cập nhật phiên bản firmware mới nhất.   2, Nếu phiên bản phần mềm firmware của màn hình VP24...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 2:03 CH
Làm cách nào để tôi có thể kích hoạt tính năng OSD tự động khi tính năng bị mờ trong menu OSD?
1, Tạm thời chọn một tùy chọn OSD khác và sau đó đặt lại tự động tùy chọn Auto option.    2, Nếu tùy chọn vẫn bị mờ đi, hãy áp dụng All Recall từ màn hình...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 1:58 CH
Tại sao màn hình Windows của tôi không thể xoay để khớp với hướng của màn hình khi chọn chế độ Tự động cho chức năng xoay OSD Pivot?
Chức năng xoay OSD Pivot chỉ có tác dụng hiển thị trong menu OSD.   Hệ điều hành phải cài ứng dụng "Auto-Pivot" để màn hình có thể tự động xoay ...
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 2:04 CH
Làm cách nào để tắt chức năng tự động xoay Auto Pivot trong Windows 10?
Bạn có thể đặt cài đặt định hướng màn hình Orientation setting thành Landscape/ CW90°/ CCW90° hoặc tắt ứng dụng tự động xoay Auto Pivot.  
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 2:05 CH
Những màn hình ViewSonic nào hỗ trợ chức năng tự động xoay Auto Pivot?
Các model sau hỗ trợ chức năng tự động xoay Auto Pivot:   VP2468 VP2771 VP2775 VP3268-4K VP2785-4K
Thu, 23 Tháng 4, 2020 at 1:56 CH