1. Tổng quan:

- "Android Boot Animation" là tập lệnh được sử dụng để tải các tệp PNG khi thiết bị khởi động. Nó được chứa trong một tệp zip không nén được gọi là bootanimation.zip. bootanimation.zip.

 

2. Bên trong tệp bootanimation.zip:

- Tệp tin bootanimation.zip gồm:

  • Thư mục hình ảnh (chứa hình ảnh PNG được đặt tên theo số tăng dần).
  • Tệp tin desc.txt.


 

2.1 Các thư mục ảnh:

- Mỗi thư mục chứa hình ảnh PNG được đặt tên theo số gia tăng, bắt đầu từ 0000.png hoặc 0001.png và tiếp tục tăng theo 1. 

 

LƯU Ý: Phải có ít nhất một thư mục và không có giới hạn trên đối với số lượng thư mục.

2.2 Tệp tin desc.text:

Tệp này xác định cách hiển thị hình ảnh trong các thư mục trong hoạt hình khởi động, theo định dạng sau::


 

Width Height Frame-rate 

mode Loop delay-time Folder1 

mode Loop delay-time Folder2

* Ví dụ về tệp tin desc.txt:

1920 1080 30

p 1 0 part0

p 0 0 part1


2.2.1 Dòng thứ nhất:
 
- '1920' và '1080' xác định chiều rộng và chiều cao của độ phân giải màn hình.

- '30' là tốc độ khung hình tính theo FPS (khung hình trên giây), tức là số lượng hình ảnh được hiển thị mỗi giây.
 

2.2.2 Dòng thứ 2 và 3 có cùng định dạng
 
- Đầu tiên ‘p’, định nghĩa chế độ phát sẽ dừng ngay lập tức khi quá trình khởi động hoàn tất.
 - Số sau ’p’ xác định chế độ lặp lại:

- Chỉ định '0' sẽ khiến vòng lặp một phần vô thời hạn cho đến khi thiết bị khởi động hoàn toàn.

- Chỉ định '1' sẽ thực hiện phát lại phần một lần.

- Số tiếp theo xác định thời gian trễ (ms). Ví dụ: nếu được đặt thành '10', khi tất cả các tệp hình ảnh đã được phát lại, hệ thống sẽ trì hoãn trong 10 ms.

- 'Part0' và 'part1' là tên của các thư mục hình ảnh.

- Trong ví dụ trên, hoạt hình khởi động sẽ phát ở độ phân giải 1920 x 1080 pixel, ở tốc độ khung hình 30 khung hình / giây, bắt đầu với nội dung của thư mục part0 và sau khi phát chúng trong một vòng lặp, chuyển sang nội dung của thư mục part1 và chơi chúng liên tục cho đến khi thiết bị đã khởi động hoàn toàn.
 

3. Tệp tin nén:

Chọn mọi thứ (thư mục hình ảnh và desc.txt) trong thư mục bootanimation và nén chúng vào kho lưu trữ zip không nén mới bằng tiện ích nén yêu thích của bạn như 7zip hoặc WinRAR.

 

LƯU Ý: Nếu sử dụng WinRAR, đặt phương pháp nén Compression Method thành "Lưu trữ" hoặc hoạt ảnh khởi động sẽ không hoạt động.


 


4. Áp dụng hình động khi khởi động tùy chỉnh:
- Đặt tệp bootanimation.zip  tùy chỉnh của bạn vào thẻ SD hoặc USB bên ngoài và cắm nó vào thiết bị.

- Đảm bảo tùy chọn "Logo" được bật:

Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa và đi đến: Menu OSD > Configuration 2 > Logo > On.

- Bấm và giữ nút Home và nhập "1888" trên điều khiển từ xa để vào chế độ quản trị viên Admin Mode. 

- Sau đó vào: Settings > Signage Display > General Settings > Boot Logo.

- Hệ thống sẽ tự động tìm bootanimation.zip trên thẻ SD ngoài hoặc USB và sao chép vào /data/local.

- Khi bước 1 ~ 4 đã hoàn thành, hãy khởi động lại hệ thống. Hoạt hình khởi động tùy chỉnh mới sẽ được hiển thị trong thời gian khởi động.