Để sử dụng độ phân giải 4K tại tần số quét 60Hz thông qua cổng USB, hãy truy cập OSD Setup Menu -> Chọn ‘"SB 3.1" -> Chọn "Turn Off".

 

Lưu ý:

- Sử dụng USB Type-C để hiển thị độ phân giải 4K với tần số quét 60Hz yêu cầu bạn tắt USB 3.1.

- Hiện tại chỉ có các màn hình VP sau hỗ trợ 4K60Hz thông qua USB Type-C:

  • VP2785-4K 
  • VP3881