Để nhận email kích hoạt của bạn từ "service@myviewboard.com", bạn vui lòng kiểm tra các thông tin dưới đây:

 

1, Kiểm tra kết nối mạng:

Vui lòng đảm bảo rằng mạng của bạn có sẵn cho các trang web bên ngoài. Kiểm tra thông tin myViewBoard Windows của bạn và có trạng thái "Sẵn sàng" cho điều khiển từ xa.

 

2, Kiểm tra thư mục thư rác / thư rác:

Nếu bạn thấy email của chúng tôi trong thư mục rác / thư rác, vui lòng đảm bảo đánh dấu email của chúng tôi là người gửi an toàn.

 

3, Sever mail của bạn đã chặn email từ chúng tôi:

Nếu bạn không sử dụng kết nối internet cá nhân của riêng bạn, email của chúng tôi có thể bị chặn. Vui lòng kiểm tra với bộ phận hỗ trợ CNTT của bạn.


Đảm bảo bạn thêm email của chúng tôi vào danh sách liên lạc tin cậy của bạn để bạn không bỏ lỡ email quan trọng khác từ chúng tôi.

 

Nếu bạn đã kiểm tra mọi thứ được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.